Kontakt


Radnička 3

11030 Beograd (Čukarica)

Prodaja: (011) 3553-646, (011) 2546-867

e-mail: nebojsa.stavric@vrenje.rs


Proizvodi

Rafinisani etil-alkohol 96%

Kvalitet: Kvalitet:Alkohol proizveden u kompaniji Panalko sistem je vrhunskog kvaliteta i minimalne jačine 96% v.v. sa minimalnim sadržajem sporednih produkata, organoleptički prijatnog i neutralnog mirisa i ukusa

Sirovina: melasa šećerne repe domaćeg porekla

Upotreba: Industrija jakih pića, hemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija

Pakovanje: Rinfuzno u ambalaži ili u cisterni kupca

Tehnički alkohol 90%

Kvalitet: Tehnički alkohol predstavlja sporedni proizvod pri proizvodnji rafinisanog etil alkohola jačine min. 90% v.v. oštrog karakterističnog mirisa sa povećanim sadržajem aldehida, viših alkohola, estara i metil- alkohola.

Sirovina: melasa šećerne repe domaćeg porekla

Upotreba: u mašinskoj i hemijskoj industriji

Pakovanje: Rinfuzno u ambalaži ili u cisterni kupca

Denaturisani etil alkohol

Kvalitet: Denaturisani etil alkohol čine sadržaj etil alkohola max.96% (V/V), sadržaj izopropil alkohola min.1 l/hl a.a., metil etil ketona min.1 l/hl a.a. i sadržaj fluorescenina od min. 0,014 g/l a.a. Organoleptički je žute boje sa oštrim mirisom koji potiče od metil etil ketona

Sirovina: 96% etil alkohol, izopropil alkohol, metil etil keton i boja fluorescein


96% Etanol biocidni proizvod 1/1

Kvalitet: Etil alkohol 96% je tečnost koja se koristi za dezinfekciju površina u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja. Predstavlja proizvod bezbojnog i bistrog izgleda, bez primesa stranih mirisa. Kvalitet 96% etanol biocidnog proizvoda odgovara i klasi kvaliteta po SRPS E.M3.020

1-1.96

70% Etanol biocidni proizvod 1/1

Kvalitet: Etanol 70% je biocidni proizvod, organoleptički bezbojan i bistar, specifičnog mirisa za rafinadu. Sadržaj etil alkohola je max. 70%(V/V) ,kao i sadržaj demineralizovane vode od min.30%(V/V).

1-1.70

70% Etanol biocidni proizvod 5/1

Kvalitet: Etanol 70% je biocidni proizvod, organoleptički bezbojan i bistar, specifičnog mirisa za rafinadu. Sadržaj etil alkohola je max. 70%(V/V) ,kao i sadržaj demineralizovane vode od min.30%(V/V).

1-1.70