O nama


Fabrika rafinisanog alkohola ima tradiciju proizvodnje rafinisanog etil alkohola od početka 2.svetskog rata. Sedište fabrike se nalazi u Beogradu na Čukarici.

Prozivodnja se zasniva na fermentaciji melase po diskontiunalnom De- Laval postupku recirkulacije kvasca, a zatim kontinualnom destilacijom navakumsko-atmosferskim kolonama pri čemu je dobijen alkohol visoke čistoće, tzv. super fini alcohol (SPDICHIMDESTILERY). Osnovna sirovina u procesu proizvodnje je melasa iz domaćih fabrika šećera, koja se lageruje za upotrebe proizvodnje.

Instalirano postrojenje za destrilaciju danas ima nominalni kapacitet od 28.000 litara, 96 % rafinisanog alkohola na dan.

Tokom decenija rada, mnogobrojnih rekonstrukcija i uvođenja novih tehnologija, proizvodni kapacitet i kvalitet proizovda se neprestano poboljšavao. Sadašnjim menadžmentom kompanije cilj nam je održavanje statusa najvećeg proizvođača rafinisanog alkohola u našoj zemlji.

Kontrola proizvoda se vrši interno ( u našoj laboratoriji), kao i eksterno ( Enološka stanica Vršac i VMA Beograd- po farmakopeji). Kompanija Panalko sistem posluje po standardima ISO 9001:2015 I Kosher standardu.